۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

خطاب به دشمنان اهلسنت و ملت بلوچ

شاهد مرگتان باشید که جز مرگ ننگین راه دیگری نیست، آری حال نوبت آن ست با خفت و خواری در جهان انگشت نما شوید، آری وقت آن ست که خود به جهل و ظلمت راهتان اعتراف کنید .
 سالهاست که بر عیش دل بودید و ظلم را بر ملت اسلام وظیفه دینی خود میدانستید ولی صد افسوس که نمی دانستید که شیرهای جنگل خفتن شان سو به اتمام ست !
 آری ای قوم ننگین منتظر اسدالله ها باشید ، منتظر فرزندان عمر و خالد و علی .
 به والله خواب را از چشمهایتان خواهیم گرفت و پایگاه های امنیتی که همچون تار عنکبوت سست هستند را از این سرزمین تار و مار خواهیم کرد و وجب به وجب این سرزمین را از قدم های شوم تان پاک خواهیم کرد.
 برادرانمان را به بهانه های واهی و پوچ و بی اساس به جوخه های مرگ می برید که مبارزین دست از مبارزه بردارند ؟!
ننگ بر شما باد که به این خیال هستید، مبارزینی که از جان خود در راه الله گذشته اند خود را تسلیم خواسته های خیالی تان کنند . شتر در خواب بیند پنبه دانه بدانید که به والله که نفاق بازی هایتان دیگر بین مبارزین رنگی ندارد و همه همانند برادر برای پیشروی هدف هایمان یاریگر هم خواهیم بود.
وبا پراکنی خبرهای پوچ تان که قصدی جز اختلاف افکنی و دروغ پراکنی بین مبارزین بلوچستان ندارید راه به جایی نخواهی برد و ما با اسلام بیعت کرده ایم و تا آخرین قطره خون سر این بیعت خواهیم ماند .
 مبارزین دیریست که نقشه هایتان را خوانده و به خوبی میدانند هدف از این خبرها چیست و ان شاالله در آینده نزدیک شاهد خواهید بود که چگونه مبارزین با هم رو در رویتان خواهند ایستاد و دست هایشان را همانند مشت آهنین به پیکر پوسیده تان کوبید . 
نصرمن الله و فتح القریب
امان الله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر