۱۳۹۱ شهریور ۵, یکشنبه

عاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی می‌کنمعاقبت ظلم تو رو یه روز تلافی می‌کنم
آری جوان بسیار درست و بجا نوشتی.
عمداً هم نوشتی که پاسدار بسیجی نیز آنرا بخواند
بگذار رژیم نام تو را اوباش بگذارد. مهم آنست مردم بدانند که می دانند. سپاس نیک

این جوانها همه قربانی این نظام پلید صفوی  هستند حتی اگر معتاد و بزه کار باشند. همه این بزه کاری ها ارمغان حکومت صفوی عدل علی هست تن فروشی ترویج اعتیاد کارتن خوابی شکنجه در اوین و کهریزک و هزار نکبت و بلای دیگر..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر