۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

ما دزد را نگرفتیم و دزد ما را گرفت !


در بلوچی ضرب المثلی هست که می گوید : ما دزدا نگپت و دزد ما را گپت (ما دزد را نگرفتیم و دزد ما را گرفت )
آخوند حمیدی جلاد کنونی بلوچستان (قاضی القضات رژیم در بلوچستان! ) از آفتی بنام اختلاف یاد می کند !
فرزندان و جوانان بلوچستان را از یک طرف او و اربابش خامنه ای به هر بهانه ای بصورت فله ای به سیاه چالهای مخوف برده و شام و ناهار به جوخه های اعدام می سپارند و بیشرمانه انتظار هم دارد مردم صبور و غیور بلوچستان به رژیم و مزدورانش اعتماد هم داشته باشند.
آقای حمیدی همانطور که در سخنرانی فرمایشی اذعان کردی معلوم است که خوب متوجه شده اید که نظامتان کاملا پوسیده است و اعدام و شکنجه و اجیر کردن چند سست عنصر هیچ گشایشی برای شما و نظامتان نداشته و نخواهد داشت و اصل مشکل هم یا  آفت اصلی همان رهبری است و تا این غده سرطانی ریشه کن نشودمردمان نه بلوچستان و نه ایران روز و روزگار خوشی نخواهند داشت .
خبرگزاری بلوچ نیوز
بلوچنا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر