۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

گرامی باد روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر ، روز فریاد برای رهایی و فریاد علیه اعدام، شکنجه، سرکوب خونین مستمر و استبداد
بنام سرزمینی که اولین منشور حقوق بشر که خواستار مساوات و برابری و آزادی بشریت بود برلوح سنگی به یادگار مانده است .
و بنام کورش که تفکر و اندیشه اش مبارزه با نقض حقوق بشر و ستمگری بود و آرمانش رهایی انسانها و تبدیل جهان به مأمنی امن ، مأمن عشق و آسایش برای همه
در آستانه روز جهانی حقوق بشر دگر بار سخن خواهیم گفت از حقوق بشر که سالهاست در سرزمین ما به خواب رفته است .آری سالهاست به خواب رفته است چرا که زنان و مردان سرزمین ما در حصاری از اعدام ، شکنجه، ظلمت و استبداد اسیرند واو را فریاد می زنند . آری به خواب رفته است آن هنگام که کودکان  به خاطر فقر و بی عدالتی به خیابانها کشیده می شوند و دختران به اسارت. آن هنگام که دستان پینه بسته کارگری را می بینی که ماههاست حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده آن هنگام که نگاه کودکش را بر دستان خالی پدر می بینی و نگاه پر از شرم پدررا  .
به خواب رفته است آن هنگام که زنان و مردان آزادیخواه  را می بینی که در سلولهای انفرادی و بازجویی های بی وقفه شب و روز بازجویان و شکنجه گران رژیم  ولی فقیه تحت فشارند ، به خاطرآزادیخواهی و حق خواهی از حداقل حقوق انسانی خود حتی درمان و ملاقات با عزیزان خود محرومند . آن هنگام که جان فرزندان سرزمین ما را در زیر شکنجه های قرون وسطایی می ستانند. آن هنگام که زنان و مردان عدالت خواه  برای گرفتن حق خود در زندانها دست به اعتصاب غذا می زنند وآنگاه که می بینی جسمشان هر روز و هرروز نحیف تر می شود اما ثابت قدم و استوار ایستاده اند تا حقوق پایمال شده خویش را باز پس بگیرند .آن هنگام که کودکانی را می بینی محروم از عشق پدر و مادر . کودکانی که  از پشت شیشه های کابین ملاقات آغوش گرم و پر از مهر پدران و مادران خود را طلب می کنند .


آری به خواب رفته است آن گاه که جوخه های اعدام را می بینی که بشریت را به دار می آویزند و آن هنگام که حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را لگدکوب می کنند .
به خواب رفته است که زنان در زیر چکمه های بی عدالتی یک روز با حجاب اجباری و روز دگربا تفکیک جنسیتی له می شوند و امروز با ایجاد محدودیت و کاهش ظرفیت دانشگاهها برای زنان از صحنه دانشگاه و جامعه محو می شوند.
اما امروز وقت بیدار شدن، طلب کردن حقوق انسانی خویش و برپایی حق و عدالت است .که زنان و مردان سرزمین ما بر سنگهای خارای بی عدالتی می کوبند و سنگدلان و آخوندها  را لرزه به جان می افکنند . امروز از هر قطره خون فرزندان ایران زمین هزاران مبارز آزادیخواه برخواسته است و پرچم عزت و شرافتی را که بنام حقوق بشردر سرزمین ما  برافراشته شد به دوش گرفته اند و درد جامعه خویش را فریاد می زنند بدور از هر گونه ترس و واهمه ای .
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر